User Profile

Atchley Tocco

Bio Statement

Tập đoàn Mapletree được Phân tích là 1 trong số Những tập đoàn lớn trong số lĩnh vực phát triển bất động sản ở Singapore, giữ bắt được điều kiện phát triển của lĩnh vực BDS mạnh tại quận 2 tập đoàn đã quyết định triển khai dự án bất động sản One Verandah Quận 2.

MapleTree One Verandah