Vol. 20 No. 01 Maret 2020

Table of Contents

Articles

Novendius Eka Saputra, Heru Supriyono
1 - 6
Wisnu Wahyu Aji, Heru Supriyono
7 - 13
Septian Agung Rahmadi
14 - 20
Sigit Rizqi Ramadan, Bana Handaga
21 - 27
Reinaldi Prasetya, Heru Supriyono
28 - 35
Faisal Nanda Kisworo
36 - 43
Apriliga Pratama
44 - 47
Dindo Sarwono
48 - 54
Reggya Mayang Ratih
55 - 59
Turahyo Turahyo
60 - 65
Khairul Fikri, Umi Fadlillah
66 - 72
Risal Arief, Hardianto Hardianto, Arief Muliawan
73 - 80